Offshore společnosti

 

Daňové ráje a offshore společnosti

Jako daňové ráje označujeme země, ve kterých jsou mimořádně daňově zvýhodněny zahraniční firmy. Zisky zahraničního podniku (tzv. offshore společnosti) jsou daněny pouze zanedbatelně, dividendy takového podniku vůbec. Firmy s vedením mimo danou zemi nejsou daněny vůbec, jsou od daně z příjmu osvobozeny a získávají také další daňové výhody např. osvobození od cla při dovozu hmotného či nehmotného investičního majetku, většinou nezbytného pro podnikatelský provoz (automobily, kancelářská technika a zařízení). Tyto firmy musí dodržet určité podmínky: činnost společnosti musí být omezena na podnikatelské aktivity mimo danou zemi, držiteli kapitálových podílů musí být cizinci a firma nesmí získávat finance z tuzemských zdrojů. Cílem je přilákání zahraničního kapitálu a vytvořit z příslušné země významné finanční a hospodářské centrum. Většinou se jedná o země s malou rozlohou a nízkým počtem obyvatel, které však vykazují vysoké ekonomické výkony. Počet založených společností v některých daňových rájích dokonce převyšuje počet obyvatel.

 

Členění daňových rájů

Daňové ráje můžeme rozdělit na offshore finanční centra a onshore finanční centra.

 

Offshore společnosti

Offshore společnosti – hit posledních let. Ročně se celosvětově zakládá několik desítek tisíc offshore společností. Offshore společnosti jsou právnické osoby (obdoba českých a. s. a s. r. o.) registrované v zemích, které těmto společnostem umožňují příznivý daňový režim. Nejčastěji využívanou formou offshore společnosti je International Bussiness Company (IBC). Offshore společnosti jsou hojně využívány v oblasti mezinárodního obchodu, dále pro poskytování poradenských služeb, elektronických služeb, reklamních služeb, zprostředkování apod. Naopak tyto společnosti nelze využít např. pro tuzemský maloobchod a řemeslnou výrobu.

 

Offshore společnost musí splňovat určité požadavky:

 

 • udržovat sídlo společnosti v dané zemi,
 • musí mít v dané zemi místního zástupce,
 • musí hradit vládě daného státu paušální daň, zpravidla velmi nízkou.
 • Pokud všechny tyto požadavky společnost splňuje, má možnost využívat výhody offshore lokalit,
 • údaje o majitelích společností nejsou veřejně přístupné, je tak zajištěna naprostá anonymita a maximální diskrétnost,
 • nulová daň z příjmu,
 • většina offshore lokalit nevyžaduje vedení účetnictví ani podávání daňového přiznání, provádění auditu, vydávání výroční zprávy,
 • neexistují zde daně dědické a darovací,
 • snížení provozních nákladů,
 • celkové omezení zákonných povinností,
 • minimální zásahy ze strany úřadů.

 

Mezi nejčastěji využívané offshore lokality patří:

Belize, Britské Panenské ostrovy, Seychelly, ostrov Man, Bermudy, Libérie, Panama, Hongkong, Kajmanské ostrovy, Lichtenštejnsko, Madeira, Kypr, Monako, Guernsey, Bahamy.

 

Onshore společnosti

Onshore společnosti na rozdíl od offshore společností neumisťují své sídlo do daňových rájů, ale naopak sídlí ve své domácí ekonomice a jsou evidovány ve veřejně dostupných databázích, v ČR např. v Obchodním rejstříku. K optimalizaci své daňové povinnosti využívají slev na dani, daňových výhod a daňových úspor.

 

Význam daňových rájů

Daňové ráje kromě toho, že „šetří“ peníze svých uživatelů, také nutí politiky snižovat daňové zatížení a omezovat byrokracii. Rostoucí význam daňových rájů je nepříjemnou zprávou pro většinu vyspělých evropských zemí. Opět jsou v tom peníze, o které tyto země přicházejí. Nejhlasitějšími kritiky jsou Francie a Německo, které chtějí prosadit téma daňových rájů na půdu organizace OECD. Otázkou ale zůstává, jakou mají tyto země šanci. V českém právním prostředí by byl zákaz podnikání offshore společností v rozporu s listinou základních práv a svobod.

 

Firem a společností, působících na českém trhu, které využívají daňové ráje, tvoří asi 3 %, přičemž tento trend roste meziročně o 15–20%.

Zdroj: Wikipedie

 

Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce je nastavo na "povolit cookies", aby vám umožnilo co nejlepší procházení. Chcete-li nadále procházet web beze změny nasatvení, klikněte na "Souhlasím".

Zavřít