Odštěpný závod

 
Organizační složka nebo nově Odštěpný závod zahraniční právnické osoby je jedna ze dvou legálních cest, jak trvale podnikat v České republice skrze zahraniční (offshore) společnost.
 

Možnosti trvalého podnikání offshore (zahraničních) společností v ČR:

 • Dceřiná společnosti (s.r.o., a.s., v.o.s,…)
 • Organizační složka, nově odštěpný závod zahraniční osoby

 

Organizační složka – odštěpný závod

Organizační složka je část zahraniční právnické osoby, která je určena pro vykonávání trvalé podnikatelské činnosti na území jiného státu, než je místo registrace zahraniční společnosti. V ČR organizační složka vzniká zápisem od obchodního rejstříku
Protože je organizační složka součástí již vzniklé zahraniční osoby, nemá sama o sobě právní subjektivitu. Jako taková tedy nemůže provádět právní úkony, např. uzavírat smlouvy. To s sebou přináší určité výhody, především není nutnost zřizovat novou právnickou osobu, skládat nový základní kapitál a při zániku není nutná likvidace.
 
Jak již bylo uvedeno, organizační složka nemá právní subjektivitu. Nemůže tedy vstupovat do smluvních vztahů. Do smluvních vztahů vstupuje vždy zahraniční společnost, pod kterou složka spadá. Také nemůže vlastnit majetek. Ten je vlastnictví zahraničního subjektu. Organizační složku zastupuje vedoucí, který je uveden o obchodním rejstříku, jedná jménem zahraničního vlastníka, ale pouze ve vztahu ke konkrétní organizační složce.
 

Základní parametry organizační složky

 • Nemá právní subjektivitu.
 • Odpovědnost nese zahraniční vlastník.
 • Zastoupena vedoucím, jednat za složku může statutární orgán zahraničního vlastníka, zmocněnec nebo vedoucí.
 • Neskládá se nový základní kapitál.
 • Při ukončení činnosti se nemusí provádět likvidace jako např. u s.r.o.
 • Nemůže uzavírat smlouvy, může vystavovat faktury.
 • Nevlastní majetek (pouze účetně), ten je vlastnictvím zahraničního subjektu.
 • Zaměstnanci mají smlouvy uzavřené se zahraniční společností s místem výkonu v organizační složce.
 • Uzavřené smlouvy se můžou řídit právem státu, kde sídlí zahraniční vlastník.
 • Soudní řízení není možné vést proti organizační složce, ale musí být vedeno vůči zahraniční společnosti.
 • Pokud organizační složka nevykonává uzavíraní obchodních smluv, ale provozuje pouze pomocné činnosti pro zahraniční společnost nebo funguje jako „reprezentační kancelář“, nemá zdanitelné příjmy v ČR.
 • V případě, že je vlastníkem offshore společnost, nevztahuje se na finanční toky mezi organizační složkou a zahraniční společností srážková daň 35%.
 • Nejednoznačná právní úprava.
 • Organizační složka vede účetnictví podobně jako s.r.o.

 

Vedoucí odštěpného závodu

Představitelem odštěpného závodu a současně odpovědnou osobou je Vedoucí odštěpného závodu. Výkon této funkce je podobný staturánímu orgánu. Podle zákona je Vedoucí odštěpného závodu obecný zmocněnec, který zastupuje zřizovatele, ale pouze ve vztahu k odštěpnému závodu. Svojí funkci vykonává nejčastěji jako zaměstnanec nebo na základě dohody o pracovní činnosti.
 

Ke zřízení odštěpného závodu je nezbytné doložit

 • rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu
 • dokumenty zahraniční právnické osoby dokládájící právní existenci + překlad do českého jazyka
 • prohlášení statutárního orgánu, že společnost splňuje veškeré náležitosti pro podnikání v České republice podle Zákona o živnostenském podnikání č.455/91 Sb §6 a §8
 • jméno, adresu a datum narození vedoucího odštěpného závodu
 • souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla odštěpného závodu, výpis z listu vlastnictví
 • prohlášení vedoucího odštěpného závodu
 • sdělení o doručovací adrese
 • živnostenský list
 • návrh na zápis do obchodního rejstříku opatřený kolky v hodnotě 6000 Kč

Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce je nastavo na "povolit cookies", aby vám umožnilo co nejlepší procházení. Chcete-li nadále procházet web beze změny nasatvení, klikněte na "Souhlasím".

Zavřít