Společnost v Arabských emirátech, Dubaj, RAK

Investoři nebo podnikatelé, kteří chtějí podnikat přes společnoat ve Spojených arabských emirátech (SAE), ale nemají v úmyslu v SAE podnikat, mohou založit offshore společnost. Offshore společnosti jsou zvláště vhodné pro ty společnosti, které hledají minimalizaci svých daňových povinností vůči právnickým osobám, ochranu aktiv (majetkových podílů), nebo jinému podnikání, u kterého je možné využít offshore společnosti (například foftware, marketing, ….) .

 

Ačkoli poskytují offshore společnosti registrované v SAE nulové zdanění a poměrně velkou anonymitu, nejsou uvedeny na černé listině (tzv. „blacklistu“) OECD. Díky tomu nejsou obchodní transakce se společnostmi z SAE vnímány jako rizikové ze strany finančních orgánů.

Výhody SAE offshore společností

0% daň z příjmu společnosti

Anonymita vlastníků

Nízká cena společností

Rychlost založení

'

Čím je offshore společnost v SAE zajímavá?

 • Lepší image společnosti než u Seychelských ostrovů, Belize a podobně
 • Odpovědnost je omezena do výše jmenovité hodnoty akcií. Akcionáři nenesou odpovědnost za částky nad nominální hodnoty jejich akcií.
 • Offshore společnosti jsou v SAE osvobozeny od daní.
 • Stačí pouze jeden akcionář (majitel).
 • Zasedání představenstva se může konat kdekoli.
 • Neexistují omezení nebo podmínky pro národnost akcionářů a ředitelů.
 • Akcie mohou být vydány i na doručitele
 • Neexistují žádné požadavky na výroční zprávy uvádějící počet vydaných akcií nebo jména akcionářů nebo členů představenstva.
 • Informace týkající se společnosti nejsou veřejně přístupné.
 • Společnost může provádět veškeré činnosti, které nejsou výslovně vyloučené zákonem nebo stanovami společnosti.
 • Každá společnost může odkoupit vlastní akcie od akcionářů. To znamená, že může držet vlastní akcie.
 • Flexibilní struktura.
 • Vedení účetnictví a roční účetní závěrky nejsou povinně předkládány
 • Valné hromady akcionářů se mohou konat kdekoliv na světě. Zápisy ze setkání akcionářů nejsou závazné.
 • Záznamy a dokumenty se mohou ukládat kdekoliv ve světě.

Nevýhody offshore společností v SAE

Offshore společnosti nesmí podnikat v SAE, vlastnit zde nemovitosti, vykonávat svou činnost jako pojišťovací nebo zajišťovací společnost a vykonávat podnikatelskou činnost spočívající v poskytování sídel pro firmy. Dále není možné offshore společnost využít pro získání investičního trvalého pobytu v SAE.

Mohou bez omezení:

 • zakládat bankovní účty
 • udržovat pracovní kontakty 
 • provádět zasedání představenstva nebo akcionářů v SAE
 • pronajmout si nemovitostí pro použití jako kanceláře
 • držet dluhopisy, pokladniční poukázky a další cenné papíry
 • držet akcie, dluhopisy nebo jiné cenné papíry v jiné společnosti.

Vyberte si balíček právě pro Vás *

Ras al-Khaimah

Registrace společnosti v RAK

89 900
 • Příprava dokumentů
 • Sídlo společnosti
 • Poplatky na 1. rok
 • Doprava dokumentů do ČR

* Podrobné ceny služeb na konci stránky

Ceník služeb na dotaz