offshoreservis
+420 731 389 357
info@offshoreservis.cz

Offshore společnost Belize

Belize International Business Company („IBC“) je offshore společnost, která realizuje své obchodní a podnikatelské mimo Belize. Právní úprava rovněž umožňuje IBC vykonávat řadu činností v Belize. Kromě toho má Belize moderní a aktuální offshore právní předpisy pro maximální flexibilitu při plánování investic a daní.

Výhody belizských offshore společností

0% daň z příjmu společnosti

Anonymita vlastníků

Nízká cena společností

Rychlost založení

'

Čím je offshore společnosti na Belize zajímavá?

 • Lepší image společnosti než u seychelských ostrovů.
 • Odpovědnost je omezena do výše jmenovité hodnoty akcií. Akcionáři nenesou odpovědnost za částky nad nominální hodnoty jejich akcií.
 • Offshore společnosti jsou v Belize osvobozeny od daní.
 • Stačí pouze jeden akcionář (majitel).
 • Zasedání představenstva se může konat kdekoli.
 • Neexistují omezení nebo podmínky pro národnost akcionářů a ředitelů.
 • Akcie mohou být vydány i na doručitele
 • Neexistují žádné požadavky na výroční zprávy uvádějící počet vydaných akcií nebo jména akcionářů nebo členů představenstva.
 • Informace týkající se společnosti nejsou zveřejňovány v obchodním rejstříku, s výjimkou, že existuje, umístění sídla a identifikací místního agenta.
 • Společnost může provádět veškeré činnosti, které nejsou výslovně vyloučené zákonem nebo stanovami společnosti.
 • Neexistuje žádný požadavek na udržování seznamu akcionářů nebo členů představenstva.
 • Každá společnost může odkoupit vlastní akcie od akcionářů. To znamená, že může držet vlastní akcie.
 • Flexibilní struktura.
 • Vedení účetnictví a roční účetní závěrky nejsou závazné.
 • Jmenovitá hodnota akcií může být stanovena na datum vydání.
 • Valné hromady akcionářů se mohou konat kdekoliv na světě. Zápisy ze setkání akcionářů nejsou závazné.
 • Jednoduchá likvidace společnosti.
 • Záznamy a dokumenty se mohou ukládat kdekoliv ve světě.
 • Nejsou potřeba devizové licence.

Co nesmí společností registrované na Belize

Stejně tak, jako mají belizské společnosti velké množství výhod, podléhají i určitým omezením, které ale jen minimálně omezují jejich činnost. Tyto společnosti nesmí podnikat v Belize, vlastnit zde nemovitosti, vykonávat svou činnost jako pojišťovací nebo zajišťovací společnost a vykonávat podnikatelskou činnost spočívající v poskytování sídel pro firmy.

Mohou bez omezení:

 • zakládat bankovní účty
 • udržovat pracovní kontakty 
 • provádět zasedání představenstva nebo akcionářů na Belize
 • pronajmout si nemovitostí pro použití jako kanceláře
 • držet dluhopisy, pokladniční poukázky a další cenné papíry
 • držet akcie, dluhopisy nebo jiné cenné papíry v jiné  IBC nebo v místních obchodních společnostech

Nominee servis

Nominee servis je služba, kdy zajišťujeme maximální možnou anonymitu vlastníků společnosti dosazením místního občana jako ředitele společnosti, případně jako akcionáře společnosti.

Nominee ředitel

Jako statutární orgán (ředitel) je jmenována námi dosazená osoba, která na venek zajišťuje řízení společnosti. Tato osoba je uvedena na všech oficiálních dokumentech společnosti (případně i smlouvách a podobně). Nominee ředitel je dosazen na základě smlouvy o poskytnutí nominee ředitele, ale sám od sebe nesmí ve společnosti vykonávat žádnou činnost. Řídí se výhradně pokyny vlastníka společnosti. Vlastník společnosti může plně jednat jménem ředitele na základě plné moci. Tato plná moc je platná po dobu platnosti nominee ředitele.

Nomiee akcionář

Na venek vystupuje jako akcionář společnosti (vlastník), čím se docílí vysokého stupně anonymity skutečného vlastníka. Na rozdíl od akcií na doručitele je nominee akcionář uveden na oficiálních dokumentech – je tedy možné doložit „akcionáře“ společnosti. Společnost tedy vypadá věrohodněji než v případě akcií na doručitele. Ve skutečnosti je nominee akcionář pouze správce akcií na základě smlouvy. Nemá tedy žádnou rozhodovací pravomoc a ani nemůže obdržet např. vyplacenou dividendu. Tu je možné vyplatit pouze skutečnému (benefičnímu) vlastníku společnosti.

V rámci registrace společností zajišťujeme nebo můžeme zajistit:

 • vypracování společenské smlouvy, stanov, akcií, výpisů a dalších potřebných dokumentů
 • notářské ověření a apostilizace dokumentů
 • ověření podpisů a osobních dokladů majitele
 • zajištění nominee ředitelů
 • zajištění nominee akcionářů
 • zajištění sídla offshore společnosti v dané zemi
 • otevření bankovního účtu u offshore banky
 • překlady dokumentů soudními tlumočníky

Důležité informace ke společnostem v Belize:

 • Obnovovací poplatky na následující rok mají splatnost nejpozději do 31.12 předchozího roku. Je-li společnost registrována např. v září 2018, musí být poplatky na rok 2019 uhrazeny nejpozději do 31.12.2018. Poplatky na r.2019 musí být uhrazeny nejpozději do 31.12.2018.
 • Fakturu s pokyny pro platbu ročních poplatků vystavujeme začátkem prosince, aby bylo možné garantovat včasnou úhradu.
 • V případě pozdní úhrady obdrží společnost penále 10% za každých 30 dní prodlení 

Ceník služeb

SlužbaCena při registraci / Jednorázová platbaRoční platba
Založení společnosti na Belize, adresa, místní agent, poplatek vládě, set apostilovaných dokumentů, doprava dokumentů do ČR kurýrem

Místní registrační poplatky
Vypracování dokumentů
Pronájem sídla na jeden rok
Paušální daň
Apostilizace dokumentů
Doprava do ČR
22 900 Kč18 900 kč
Nominee akcionář (dosazený akcionář – umožňuje skrýt vlastníka společnosti na oficiálních dokumentech)6 900 Kč6 900 Kč
Nominee ředitel8 900 Kč8 900 Kč
Podepsání dokumentu nominee ředitelem750 Kč
Apostilizace dokumentu2 500 Kč
Další apostilovaná plná moc (od nominee ředitele)4 000 Kč
Doprava kurýrem2 250 Kč
Certificate of Good standing – apostilovaný 5 800 Kč
Certificate of Incumbency – apostilovaný5 800 Kč
Změna v registru (změna akcionáře, ředitele)2 900 Kč
Změna benefičního vlastníka (změna majitele společnosti)4 400 Kč
Likvidace společnosti35 000 Kč
Převod cizí společnosti pod Offshoreservis.cz3 900 Kč
Změna ředitele / akcionáře2 500 Kč
Změna benefičního vlastníka4 000 Kč
Ostatní poplatkyna dotaz