+420 731 389 357
+420 731 389 357
info@offshoreservis.cz

Offshore společnost na Belize

Máte zájem o firmu na Belize?

PROČ OFFSHORE SPOLEČNOST NA BELIZE?

Na základě tlaku EU bylo v Belize zavedeno zdanění offshore společností. Tím se Belize vyhnulo zařazení na „black list EU“. Daňová sazba je stanovena na základě druhu podnikatelské činnosti. Pro většinu obchodních společností je zdanění příjmů ve výši 1,75%.

Belize dlouhá léta patřilo mezi klasické daňové ráje. Vyznačovalo se 0% sazbou daně z příjmu u IBC (International Business Company) společností (u nás známe jako offshore společnosti), neveřejným obchodním rejstříkem a silně zakořeněnou ochranou identity vlastníků. Protože se jednalo o offshorové společnosti, nemohly tyto společnosti podnikat na území Belize a měly i další omezení. 


V roce 2018 Belize podlehlo tlaku EU a narychlo schválilo zavedení daně i pro offshorové společnosti. Pokud by to neudělalo, hrozilo by zařazení státu na tzv. black list EU, kde se nacházejí daňové ráje. Belize se s tímto tlakem vypořádalo velmi elegantně a to tak, že sice zavedlo daňovou povinnost pro celosvětové příjmy offshore společností, ale daňové sazby nastavilo tak, že začínají na sazbě 1,75% z ročních příjmů. Je to sice více než 0%, ale je potřeba vzít v úvahu, že zaplacením daně má společnost splněnou „nějakou“ daňovou povinnost a je možné předejít rizikům spojeným s 0% sazbou, jako tomu je u jiných daňových rájů. Belize se podle našeho názoru tímto zařadilo spíše mezi onshore společnosti s možností podnikání i na území Belize.

VELMI NÍZKÁ DAŇ Z PŘÍJMU

Daň z příjmu je od 1,75% do 19%. Na většinu společností se vztahuje daň ve výši 1,75%. Přehled daňových sazeb v tabulce níže.

ANONYMITA VLASTNICTVÍ

Belize si zakládá na anonymitě u offshorových společnosti. Společnost je možné dohledat ve veřejném registru, ale uveden je pouze název, reg. číslo a zda je společnost aktivní. Anonymitu lze zvýšit využitím nominee služeb.

NÍZKÁ CENA SPOLEČNOSTÍ

Cena společností je velmi nízká v porovnání s jinými destinacemi, které nabízejí nízkou daň z příjmů. Navíc není nutné vést auditované učetnictví. 

RYCHLOST ZALOŽENÍ

Společnost zaregistrujeme obvykle za 3 pracovní dny. Během dalších 3 dnů projdou dokumenty společnosti notářským ověřením a apostilizací a jsou odeslány do ČR.

TABULKA DAŇOVÝCH SAZEB

Obchodní činnostMíra zdanění
Obchod nebo podnikání1,75%
Professional Services6%
Provize (pokud jsou tržby nižší než 12 500 USD)5%
Provize (pokud jsou tržby 12 500 USD a výše)15%
Příjmy z pronájmu3%
Dlouhodobý pronájem – nemovitosti1,75%
Rádio, 0-on-air, výnosy z tiskovin0,75%
Výnosy tuzemských leteckých společností1,75%
Všeobecné příjmy pojišťovacích institucí1,75%
Příjmy z telekomunikací19%
Prodej paliva/maziva0,75%
Cestovní kanceláře a cestovní agenti6%
Obchod s nemovitostmi – realitní makléř a agenti s příjmy z provizí15%
Obchod s nemovitostmi – prodej nemovitostí, majitelé bytů1,75%
Příjmy ze zahraničních zdrojů: dividendy/úroky/licenční poplatky5%
Společnosti, které drží podíly v holdingových strukturách a nemají jiné příjmy0%

NOMINEE SERVIS

Nominee servis je služba, kdy zajišťujeme maximální možnou anonymitu vlastníků společnosti dosazením místního občana jako ředitele společnosti, případně jako akcionáře společnosti.

Nominee ředitel

Jako statutární orgán (ředitel) je jmenována námi dosazená osoba, která na venek zajišťuje řízení společnosti. Tato osoba je uvedena na všech oficiálních dokumentech společnosti (případně i smlouvách a podobně). Nominee ředitel je dosazen na základě smlouvy o poskytnutí nominee ředitele, ale sám od sebe nesmí ve společnosti vykonávat žádnou činnost. Řídí se výhradně pokyny vlastníka společnosti. Vlastník společnosti může plně jednat jménem ředitele na základě plné moci. Tato plná moc je platná po dobu platnosti nominee ředitele.

Nominee akcionář

Na venek vystupuje jako akcionář společnosti (vlastník), čím se docílí vysokého stupně anonymity skutečného vlastníka. Na rozdíl od akcií na doručitele je nominee akcionář uveden na oficiálních dokumentech – je tedy možné doložit „akcionáře“ společnosti. Společnost tedy vypadá věrohodněji než v případě akcií na doručitele. Ve skutečnosti je nominee akcionář pouze správce akcií na základě smlouvy. Nemá tedy žádnou rozhodovací pravomoc a ani nemůže obdržet např. vyplacenou dividendu. Tu je možné vyplatit pouze skutečnému (benefičnímu) vlastníku společnosti.

CENÍK

SlužbaCena při registraci / Jednorázová platbaRoční platba (za období 1.1 – 31.12)
Založení společnosti na Belize, adresa, místní agent, poplatek vládě, set apostilovaných dokumentů, registrace k dani, doprava dokumentů do ČR kurýrem
34 900 Kč27 900 Kč (vč. podání daňového přiznání)
Nominee akcionář (dosazený akcionář – umožňuje skrýt vlastníka společnosti na oficiálních dokumentech)6 900 Kč7 900 Kč
Nominee ředitel8 900 Kč8 900 Kč
Podepsání dokumentu nominee ředitelem750 Kč
Apostilizace dokumentu2 500 Kč
Další apostilovaná plná moc (od nominee ředitele)4 000 Kč
Doprava kurýrem2 250 Kč
Certificate of Good standing – apostilovaný 5 800 Kč
Certificate of Incumbency – apostilovaný5 800 Kč
Změna v registru (změna akcionáře, ředitele)2 900 Kč
Změna benefičního vlastníka (změna majitele společnosti)4 400 Kč
Likvidace společnosti35 000 Kč
Převod cizí společnosti pod Offshoreservis.cz3 900 Kč
Změna ředitele / akcionáře2 500 Kč
Změna benefičního vlastníka4 000 Kč
Podání daňového přiznání4 500 Kč
Ostatní poplatkyna dotaz

DŮLEŽITÉ INFORMACE

K registraci společnosti je nezbytné dodat kopii občanského průkazu a pasu nebo jeden z uvedených dokladů + fakturu za elektřinu (plyn, vodu a podobně) předně přeloženou do angličtiny pro všechny vlastníky, akcionáře a ředitele.
Dále je potřeba dodat název společnosti (zda je název volný si můžete ověřit zde https://companysearch.bz/public_search/), požadovanou výši základního kapitálu v USD (nesplácí se) a počet akcií. 

Obnovovací poplatky na následující rok mají splatnost nejpozději do 31.12 předchozího roku. Je-li společnost registrována např. v září 2020, musí být poplatky na rok 2021 uhrazeny nejpozději do 31.12.2020. Poplatky na r.2022 je nutné uhradit do 31.12.2021, atd.

Fakturu s pokyny pro platbu ročních poplatků vystavujeme začátkem prosince, aby bylo možné garantovat včasnou úhradu.

V případě pozdní úhrady ročních poplatků obdrží společnost penále 10% za každých 30 dní prodlení.