+420 731 389 357
+420 731 389 357
info@offshoreservis.cz

Offshore společnost v Arabských emirátech, Dubaj, RAK, JAFZA

Investoři nebo podnikatelé, kteří chtějí podnikat přes společnoat ve Spojených arabských emirátech (SAE), ale nemají v úmyslu v SAE podnikat, mohou založit offshore společnost. Offshore společnosti jsou zvláště vhodné pro ty společnosti, které hledají minimalizaci svých daňových povinností vůči právnickým osobám, ochranu aktiv (majetkových podílů), nebo jinému podnikání, u kterého je možné využít offshore společnosti (například foftware, marketing, ….) .

Ačkoli poskytují offshore společnosti registrované v SAE nulové zdanění a poměrně velkou anonymitu, nejsou uvedeny na černé listině (tzv. „blacklistu“) OECD. Díky tomu nejsou obchodní transakce se společnostmi z SAE vnímány jako rizikové ze strany finančních orgánů.

Výhody SAE offshore společností

0% daň z příjmu společnosti

Silná anonymita vlastníků

Nízká cena společností

Rychlost založení

'

Čím je offshore společnost v SAE zajímavá?

 • Lepší image společnosti než u Seychelských ostrovů, Belize a podobně
 • Odpovědnost je omezena do výše jmenovité hodnoty akcií. Akcionáři nenesou odpovědnost za částky nad nominální hodnoty jejich akcií.
 • Offshore společnosti jsou v SAE osvobozeny od daní.
 • Stačí pouze jeden akcionář (majitel).
 • Zasedání představenstva se může konat kdekoli.
 • Neexistují omezení nebo podmínky pro národnost akcionářů a ředitelů.
 • Akcie mohou být vydány i na doručitele
 • Neexistují žádné požadavky na výroční zprávy uvádějící počet vydaných akcií nebo jména akcionářů nebo členů představenstva.
 • Informace týkající se společnosti nejsou veřejně přístupné.
 • Společnost může provádět veškeré činnosti, které nejsou výslovně vyloučené zákonem nebo stanovami společnosti.
 • Každá společnost může odkoupit vlastní akcie od akcionářů. To znamená, že může držet vlastní akcie.
 • Flexibilní struktura.
 • Vedení účetnictví a roční účetní závěrky nejsou povinně předkládány
 • Valné hromady akcionářů se mohou konat kdekoliv na světě. Zápisy ze setkání akcionářů nejsou závazné.
 • Záznamy a dokumenty se mohou ukládat kdekoliv ve světě.

Nevýhody offshore společností v SAE

Offshore společnosti nesmí podnikat v SAE, vlastnit zde nemovitosti (s výjimkou JAFZA), vykonávat svou činnost jako pojišťovací nebo zajišťovací společnost a vykonávat podnikatelskou činnost spočívající v poskytování sídel pro firmy. Dále není možné offshore společnost využít pro získání investičního trvalého pobytu v SAE.

Mohou bez omezení:

 • zakládat bankovní účty
 • udržovat pracovní kontakty 
 • provádět zasedání představenstva nebo akcionářů v SAE
 • pronajmout si nemovitostí pro použití jako kanceláře
 • držet dluhopisy, pokladniční poukázky a další cenné papíry
 • držet akcie, dluhopisy nebo jiné cenné papíry v jiné společnosti.

Offshore společnosti v UAE

Dvěma hlavními jurisdikcemi nabízejícími offshore společnosti ve Spojených arabských emirátech jsou Ras Al Khaimah (RAK) a Jebel Ali Free Zone (JAFZA). Obě jsou jurisdikcemi „bez daně“ a tedy nevybírají daň z příjmu ani daň z příjmu právnických osob a umožňují 100% zahraniční vlastnictví. SAE má smlouvy o zamezení dvojího zdanění s více než 40 dalšími zeměmi.

Společnosti mohou otevírat bankovní účty ve Spojených arabských emirátech a podnikat na mezinárodní úrovni. Nesmí však podnikat s osobami s bydlištěm ve Spojených arabských emirátech nebo mít ve Spojených arabských emirátech fyzické provozovny.

RAK i JAFZA mají své vlastní specifické výhody. RAK je nákladově efektivnější, ale JAFZA je jedinou offshore společností, která má ze zákona povoleno vlastnit nemovitosti v Dubaji.

RAK Offshore společnost

Ras al Khaimah, který se nachází přibližně hodinu jízdy od Dubaje, je jedním z nejrychleji rostoucích ze sedmi emirátů, které tvoří SAE. RAK má nejvyšší úroveň industrializace ve Spojených arabských emirátech, přičemž výroba dosahuje 26% HDP. Svou reputaci si vybudovala na obchodně příznivém investičním prostředí a konkurenceschopných nákladech. Náklady na podnikání jsou v RAK o 25 až 50% nižší než je průměr v SAE, což umožňuje společnostem maximalizovat návratnost investic.

V září 2006 schválila vláda Ras al Khaimah strukturu mezinárodní společnosti, známou také jako RAK Offshore Company. Ty jsou regulovány podle nařízení o mezinárodních společnostech z roku 2006.

Společnosti v  JAFZA

JAFZA byla založena v roce 1985. Jedná se o průmyslovou oblast obklopující přístav Jebel Ali, jeden z největších námořních přístavů na světě, který umožňuje mezinárodním společnostem se sídlem v této oblasti využívat zvláštních privilegií svobodné zóny. Mezi ně patří osvobození od daně z příjmu právnických osob po dobu 15 let, žádná daň z příjmu fyzických osob, žádná dovozní nebo vývozní cla, žádné omezení měny a snadný nábor pracovních sil.

Jebel Ali se nachází kousek od Dubaje a je asi hodinu jízdy od Abu Dhabi. Mezinárodní letiště Al Maktoum, které má být největším letištěm na světě v oblasti nákladní i osobní dopravy, je postaveno těsně mimo oblast přístavu.

Úřad pro svobodné pásmo Jebel Ali (JAFZA) ve spolupráci s dubajskou vládou představil společnosti JAFZA Offshore Company v roce 2003 na základě Nařízení o offshore společnostech Jebel Ali z roku 2003.

Ceník služeb na dotaz