+420 731 389 357
+420 731 389 357
info@offshoreservis.cz

Offshore společnost ve Spojených arabských emirátech, Dubaj, RAK, JAFZA

Výhody SAE offshore společností

Investoři nebo podnikatelé, kteří chtějí podnikat přes společnost ve Spojených arabských emirátech (SAE), ale nemají v úmyslu v SAE podnikat, mohou založit offshore společnost. Offshore společnosti jsou zvláště vhodné pro ty společnosti, které hledají minimalizaci svých daňových povinností vůči právnickým osobám, ochranu aktiv (majetkových podílů), nebo jinému podnikání, u kterého je možné využít offshore společnosti (například foftware, marketing, ….) .
Ačkoli poskytují offshore společnosti registrované v SAE nulové zdanění a poměrně velkou anonymitu, nejsou uvedeny na černé listině (tzv. „blacklistu“) OECD. Díky tomu nejsou obchodní transakce se společnostmi z SAE vnímány jako rizikové ze strany finančních orgánů.

Čím je offshore společnost v SAE zajímavá?

– Lepší image společnosti než u Seychelských ostrovů, Belize a podobně
– Odpovědnost je omezena do výše jmenovité hodnoty akcií. Akcionáři nenesou odpovědnost za částky nad nominální hodnoty jejich akcií.
– Offshore společnosti jsou v SAE osvobozeny od daní.
– Stačí pouze jeden akcionář (majitel).
– Zasedání představenstva se může konat kdekoli.
– Neexistují omezení nebo podmínky pro národnost akcionářů a ředitelů.
– Akcie mohou být vydány i na doručitele
– Neexistují žádné požadavky na výroční zprávy uvádějící počet vydaných akcií nebo jména akcionářů nebo členů představenstva.
– Informace týkající se společnosti nejsou veřejně přístupné.
– Společnost může provádět veškeré činnosti, které nejsou výslovně vyloučené zákonem nebo stanovami společnosti.
– Každá společnost může odkoupit vlastní akcie od akcionářů. To znamená, že může držet vlastní akcie.
– Flexibilní struktura.
– Vedení účetnictví a roční účetní závěrky nejsou povinně předkládány
– Valné hromady akcionářů se mohou konat kdekoliv na světě. Zápisy ze setkání akcionářů nejsou závazné.
– Záznamy a dokumenty se mohou ukládat kdekoliv ve světě.

0% DAŇ Z PŘÍJMŮ

Společnosti platí 0% daň z příjmů, které byly generovány mimo uzemí SAE. V případě Free zone společností jsou osvobozeny od daně i příjmy z uzemí SAE.

NEVEŘEJNÉ ÚDAJE O VLASTNÍCÍCH

Údaje v obchodním rejstříku nejsou veřejně přístupné.

IMAGE FIRMY

Emárity jsou považovány za obchodní centrum a firmy ze SAE se těší obecně dobré pověsti. Navíc SAE není na černé listině OECD narozdíl od jiných destinací s 0% daní.

SNAZŠÍ OTEVŘENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU

Oproti jiným offshore jurisdikcím mají společnosti registrované v Arabských emirátech snazší přístup k otevření bankovních účtů ve světě.

Nevýhody offshore společností v SAE

Offshore společnosti nesmí podnikat v SAE, vlastnit zde nemovitosti (s výjimkou JAFZA), vykonávat svou činnost jako pojišťovací nebo zajišťovací společnost a vykonávat podnikatelskou činnost spočívající v poskytování sídel pro firmy. Dále není možné offshore společnost využít pro získání investičního trvalého pobytu v SAE.

Offshore společnosti v UAE

Dvěma hlavními jurisdikcemi nabízejícími offshore společnosti ve Spojených arabských emirátech jsou Ras Al Khaimah (RAK) a Jebel Ali Free Zone (JAFZA). Obě jsou jurisdikcemi „bez daně“ a tedy nevybírají daň z příjmu ani daň z příjmu právnických osob a umožňují 100% zahraniční vlastnictví. SAE má smlouvy o zamezení dvojího zdanění s více než 40 dalšími zeměmi.

Společnosti mohou otevírat bankovní účty ve Spojených arabských emirátech a podnikat na mezinárodní úrovni. Nesmí však podnikat s osobami s bydlištěm ve Spojených arabských emirátech nebo mít ve Spojených arabských emirátech fyzické provozovny.

RAK i JAFZA mají své vlastní specifické výhody. RAK je nákladově efektivnější, ale JAFZA je jedinou offshore společností, která má ze zákona povoleno vlastnit nemovitosti v Dubaji.

RAK Offshore společnost

Ras al Khaimah, který se nachází přibližně hodinu jízdy od Dubaje, je jedním z nejrychleji rostoucích ze sedmi emirátů, které tvoří SAE. RAK má nejvyšší úroveň industrializace ve Spojených arabských emirátech, přičemž výroba dosahuje 26% HDP. Svou reputaci si vybudovala na obchodně příznivém investičním prostředí a konkurenceschopných nákladech. Náklady na podnikání jsou v RAK o 25 až 50% nižší než je průměr v SAE, což umožňuje společnostem maximalizovat návratnost investic.

V září 2006 schválila vláda Ras al Khaimah strukturu mezinárodní společnosti, známou také jako RAK Offshore Company. Ty jsou regulovány podle nařízení o mezinárodních společnostech z roku 2006.

Společnosti v JAFZA

JAFZA byla založena v roce 1985. Jedná se o průmyslovou oblast obklopující přístav Jebel Ali, jeden z největších námořních přístavů na světě, který umožňuje mezinárodním společnostem se sídlem v této oblasti využívat zvláštních privilegií svobodné zóny. Mezi ně patří osvobození od daně z příjmu právnických osob po dobu 15 let, žádná daň z příjmu fyzických osob, žádná dovozní nebo vývozní cla, žádné omezení měny a snadný nábor pracovních sil.

Jebel Ali se nachází kousek od Dubaje a je asi hodinu jízdy od Abu Dhabi. Mezinárodní letiště Al Maktoum, které má být největším letištěm na světě v oblasti nákladní i osobní dopravy, je postaveno těsně vedle přístavu.

Úřad pro svobodné pásmo Jebel Ali (JAFZA) ve spolupráci s dubajskou vládou představil společnosti JAFZA Offshore Company v roce 2003 na základě Nařízení o offshore společnostech Jebel Ali z roku 2003.

Dokumenty potřebné pro registraci společnosti

Ověřená kopie pasu s platností alespoň 6 měsíců
Účet za energie jako doklad o adrese vašeho bydliště
Životopis akcionářů/ředitelů
Bankovní výpisy za posledních 6 měsíců
Stávající obchodní profil (např linkedin), webové stránky,….
Druh předpokládáné obchodní činnosti

Ceník offshore společnosti v RAK

SlužbaCena při registraci / Jednorázová platbaRoční platba
Založení společnosti v RAK, adresa, doprava dokumentů kurýrem

Místní registrační poplatky
Vypracování dokumentů
Pronájem sídla na jeden rok
Paušální daň
Doprava do ČR
69 900 Kč49 900 Kč
Nominee akcionář (dosazený akcionář – umožňuje skrýt vlastníka společnosti na oficiálních dokumentech)15 900 Kč15 900 Kč
Nominee ředitel9 900 Kč9 900 Kč
Nominee secretary5 000 Kč5 000 Kč
Podepsání dokumentu nominee ředitelem950 Kč
Legalizace dokumentu8000 Kč
Další apostilovaná plná moc (od nominee ředitele)4 000 Kč
Doprava kurýrem2 000 kč
Certificate of Good standing – vč. superlegalizace 12 800 Kč
Certificate of Incumbency – vč. superlegalizace11 800 Kč
Změna v registru (změna akcionáře, ředitele)5 900 Kč
Změna benefičního vlastníka (změna majitele společnosti)5 900 Kč
Likvidace společnostina dotaz
Ostatní poplatky na dotaz