offshoreservis
+420 731 389 357
info@offshoreservis.cz

Offshore společnost ve Spojených arabských emirátech, Dubaj, RAK, JAFZA

Zajímají Vás společnosti v Emirátech? Kontakujte nás.

Výhody SAE offshore společností

Investoři nebo podnikatelé, kteří chtějí podnikat přes společnost ve Spojených arabských emirátech (SAE), ale nemají v úmyslu v SAE podnikat, mohou založit offshore společnost. Offshore společnosti jsou zvláště vhodné pro ty společnosti, které hledají minimalizaci svých daňových povinností vůči právnickým osobám, ochranu aktiv (majetkových podílů), nebo jinému podnikání, u kterého je možné využít offshore společnosti (například foftware, marketing, ….) .
Ačkoli poskytují offshore společnosti registrované v SAE nulové zdanění a poměrně velkou anonymitu, nejsou uvedeny na černé listině (tzv. „blacklistu“) OECD. Díky tomu nejsou obchodní transakce se společnostmi z SAE vnímány jako rizikové ze strany finančních orgánů.

Čím je offshore společnost v SAE zajímavá?

– Lepší image společnosti než u Seychelských ostrovů, Belize a podobně
– Odpovědnost je omezena do výše jmenovité hodnoty akcií. Akcionáři nenesou odpovědnost za částky nad nominální hodnoty jejich akcií.
– Offshore společnosti jsou v SAE osvobozeny od daní.
– Stačí pouze jeden akcionář (majitel).
– Zasedání představenstva se může konat kdekoli.
– Neexistují omezení nebo podmínky pro národnost akcionářů a ředitelů.
– Akcie mohou být vydány i na doručitele
– Neexistují žádné požadavky na výroční zprávy uvádějící počet vydaných akcií nebo jména akcionářů nebo členů představenstva.
– Informace týkající se společnosti nejsou veřejně přístupné.
– Společnost může provádět veškeré činnosti, které nejsou výslovně vyloučené zákonem nebo stanovami společnosti.
– Každá společnost může odkoupit vlastní akcie od akcionářů. To znamená, že může držet vlastní akcie.
– Flexibilní struktura.
– Vedení účetnictví a roční účetní závěrky nejsou povinně předkládány
– Valné hromady akcionářů se mohou konat kdekoliv na světě. Zápisy ze setkání akcionářů nejsou závazné.
– Záznamy a dokumenty se mohou ukládat kdekoliv ve světě.

0% DAŇ Z PŘÍJMŮ

Společnosti platí 0% daň z příjmů, které byly generovány mimo uzemí SAE. V případě Free zone společností jsou osvobozeny od daně i příjmy z uzemí SAE.

NEVEŘEJNÉ ÚDAJE O VLASTNÍCÍCH

Údaje v obchodním rejstříku nejsou veřejně přístupné.

IMAGE FIRMY

Emárity jsou považovány za obchodní centrum a firmy ze SAE se těší obecně dobré pověsti. Navíc SAE není na černé listině OECD narozdíl od jiných destinací s 0% daní.

SNAZŠÍ OTEVŘENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU

Oproti jiným offshore jurisdikcím mají společnosti registrované v Arabských emirátech snazší přístup k otevření bankovních účtů ve světě.

Nevýhody offshore společností v SAE

Offshore společnosti nesmí podnikat v SAE, vlastnit zde nemovitosti (s výjimkou JAFZA), vykonávat svou činnost jako pojišťovací nebo zajišťovací společnost a vykonávat podnikatelskou činnost spočívající v poskytování sídel pro firmy. Dále není možné offshore společnost využít pro získání investičního trvalého pobytu v SAE.

Offshore společnosti v UAE

Dvěma hlavními jurisdikcemi nabízejícími offshore společnosti ve Spojených arabských emirátech jsou Ras Al Khaimah (RAK) a Jebel Ali Free Zone (JAFZA). Obě jsou jurisdikcemi „bez daně“ a tedy nevybírají daň z příjmu ani daň z příjmu právnických osob a umožňují 100% zahraniční vlastnictví. SAE má smlouvy o zamezení dvojího zdanění s více než 40 dalšími zeměmi.

Společnosti mohou otevírat bankovní účty ve Spojených arabských emirátech a podnikat na mezinárodní úrovni. Nesmí však podnikat s osobami s bydlištěm ve Spojených arabských emirátech nebo mít ve Spojených arabských emirátech fyzické provozovny.

RAK i JAFZA mají své vlastní specifické výhody. RAK je nákladově efektivnější, ale JAFZA je jedinou offshore společností, která má ze zákona povoleno vlastnit nemovitosti v Dubaji.

RAK Offshore společnost

Ras al Khaimah, který se nachází přibližně hodinu jízdy od Dubaje, je jedním z nejrychleji rostoucích ze sedmi emirátů, které tvoří SAE. RAK má nejvyšší úroveň industrializace ve Spojených arabských emirátech, přičemž výroba dosahuje 26% HDP. Svou reputaci si vybudovala na obchodně příznivém investičním prostředí a konkurenceschopných nákladech. Náklady na podnikání jsou v RAK o 25 až 50% nižší než je průměr v SAE, což umožňuje společnostem maximalizovat návratnost investic.

V září 2006 schválila vláda Ras al Khaimah strukturu mezinárodní společnosti, známou také jako RAK Offshore Company. Ty jsou regulovány podle nařízení o mezinárodních společnostech z roku 2006.

Společnosti v JAFZA

JAFZA byla založena v roce 1985. Jedná se o průmyslovou oblast obklopující přístav Jebel Ali, jeden z největších námořních přístavů na světě, který umožňuje mezinárodním společnostem se sídlem v této oblasti využívat zvláštních privilegií svobodné zóny. Mezi ně patří osvobození od daně z příjmu právnických osob po dobu 15 let, žádná daň z příjmu fyzických osob, žádná dovozní nebo vývozní cla, žádné omezení měny a snadný nábor pracovních sil.

Jebel Ali se nachází kousek od Dubaje a je asi hodinu jízdy od Abu Dhabi. Mezinárodní letiště Al Maktoum, které má být největším letištěm na světě v oblasti nákladní i osobní dopravy, je postaveno těsně vedle přístavu.

Úřad pro svobodné pásmo Jebel Ali (JAFZA) ve spolupráci s dubajskou vládou představil společnosti JAFZA Offshore Company v roce 2003 na základě Nařízení o offshore společnostech Jebel Ali z roku 2003.

Dokumenty potřebné pro registraci společnosti

Ověřená kopie pasu s platností alespoň 6 měsíců
Účet za energie jako doklad o adrese vašeho bydliště
Životopis akcionářů/ředitelů
Bankovní výpisy za posledních 6 měsíců
Stávající obchodní profil (např linkedin), webové stránky,….
Druh předpokládáné obchodní činnosti