+420 731 389 357
+420 731 389 357
info@offshoreservis.cz

Společnost v Hong Kongu

Podnikejte globálně s prestižní on-shore společností a 0% daní z příjmu! Využije firmu v Hong Kongu

Hong Kong je zvláštní administrativní oblast (SAR) Čínské lidové republiky, má svou vlastní legislativu, právní a soudní systémy a plnou ekonomickou autonomii. Čína je pouze odpovědná za obranu a zahraniční záležitosti.
Hlavním zákonem Hong Kongu je ústavní zákon Hong Kong SAR, který stanoví politiku čínské vlády vůči Hongkongu a dále jak má být Hong Kong spravován.

V mezinárodním obchodu vystupuje jak nezávislý stát. Stejně tak si zachovává vlastní kontroly na hranicích s Čínou, vlastní celní postupy a právo řídit mezinárodní obchodní vztahy.
Hong Kong je členem Světové obchodní organizace (WTO) a Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC). Hong Kong uzavřela ujednání o hospodářském partnerství (CEPA) s pevninskou Čínou s cílem usnadnit přístup na čínské trhy pro Hongkongské společnosti. Většina zboží vyrobeného v Hongkongu je schopna vstoupit do Číny při nulových dovozních clech.

Výhody firmy v Hong Kongu

0% daň z příjmu společnosti

Dobrá image společností

Zřízení Hongkongské společnosti s ručením omezeným

Zákon o obchodních společnostech č. 622 reguluje veřejné i soukromé akciové společnosti. Neexistuje žádný postup schvalování investic ani žádná omezení zahraničních investic v Hongkongu; cizinci mohou investovat v každém odvětví podnikání a vlastnit až 100% podílů. (s výjimkou státních aktivit, rozhlasového a televizního vysílání, kde mohou zahraniční vlastnictví nesmí překročit 49%).

Základní zákony zaručují „volný pohyb zboží, nehmotného majetku a kapitálu“.

Akciová společnost má základní kapitál a držba akcií nese celou řadu práv a povinností týkajících se společnosti. Společnost s ručením omezeným znamená, že osobní odpovědnost akcionářů na společnosti je omezena na nominální hodnotě akcií, nebo do výše záruky dané akcionářem. V případě, že firma uzavře transakci s jinou stranou, a vznikne dluh na té straně, akcionáři nejsou povinni splatit dluh, pokud s tímto sami výslovně nesouhlasí.

Kapitál a akcie

 • Minimální kapitál ani minimální rezervy nejsou vyžadovány.
 • Kapitál musí být v hotovosti (může být investován do společnosti). Není zde žádné omezení výše základního kapitálu a nebo měny základního kapitálu.
 • Všechny akcie musí být registrované. Kmenové a prioritní akcie, akcie s různými hlasovacími právy nebo nároky na dividendu jsou možné.

Zakladatelé, akcionáři

 • Ve společnosti může být 1 až 50 akcionářů libovolné národnosti nebo bydliště.

Představenstva / managementu.

 • Z výjimkou tajemníka společnosti mohou být členové managementu nebo představenstva jakékoli národnosti.
 • Pokud je tajemníkem fyzická osoba, musí mít trvalé bydliště v Hong Kongu. V případě právnické osoby musí být splněna podmínka společnosti registrované v Hong Kongu.Z

Nominee servis

Nominee servis je služba, kdy zajišťujeme maximální možnou anonymitu vlastníků společnosti dosazením místního občana jako ředitele společnosti, případně jako akcionáře společnosti.

Nominee ředitel

Jako statutární orgán (ředitel) je jmenována námi dosazená osoba, která na venek zajišťuje řízení společnosti. Tato osoba je uvedena na všech oficiálních dokumentech společnosti (případně i smlouvách a podobně). Nominee ředitel je dosazen na základě smlouvy o poskytnutí nominee ředitele, ale sám od sebe nesmí ve společnosti vykonávat žádnou činnost. Řídí se výhradně pokyny vlastníka společnosti. Vlastník společnosti může plně jednat jménem ředitele na základě plné moci. Tato plná moc je platná po dobu platnosti nominee ředitele.

Nomiee akcionář

Na venek vystupuje jako akcionář společnosti (vlastník), čím se docílí vysokého stupně anonymity skutečného vlastníka. Na rozdíl od akcií na doručitele je nominee akcionář uveden na oficiálních dokumentech – je tedy možné doložit „akcionáře“ společnosti. Společnost tedy vypadá věrohodněji než v případě akcií na doručitele. Ve skutečnosti je nominee akcionář pouze správce akcií na základě smlouvy. Nemá tedy žádnou rozhodovací pravomoc a ani nemůže obdržet např. vyplacenou dividendu. Tu je možné vyplatit pouze skutečnému (benefičnímu) vlastníku společnosti.

Zdanění a 0% daň

Hongkong se řídí územním systémem zdanění. Tedy daň bude uvalena pouze na zisky vznikající z obchodní činnosti v Hongkongu. Daň ze zisku se nevztahuje na zisky, jejichž zdroj je mimo Hongkong. Pokud tedy máte firmu registrovanou v Hongkongu, ale vaše zisky pocházejí odjinud, můžete požádat o vyjmutí z povinnosti platit daň z příjmu.

Daňová sazba je 8.25% – 16.5%.

Všechny společnosti jsou povinny vést účetnictví a poskytnout auditovanou účetní uzávěrku.

Společnosti, které vlastní nerezidenti a jejich příjmy jsou mimo Hong Kong, mají možnost požádat o zproštění  daňové povinnosti v Hong Kongu.

Osvobození od daně je možné získat splněním a doložením podmínky příjmů mimo území Hongkongu na základě žádosti při podání účetní uzávěrky.

 

V rámci registrace společností zajišťujeme nebo můžeme zajistit:

 • vypracování společenské smlouvy, stanov, akcií, výpisů a dalších potřebných dokumentů
 • notářské ověření a apostilizace dokumentů
 • ověření podpisů a osobních dokladů majitele
 • zajištění nominee ředitelů
 • zajištění nominee akcionářů
 • zajištění sídla offshore společnosti v dané zemi
 • překlady dokumentů soudními tlumočníky
 • Certifcate of Incumbency
 • Certificate of Good Standing
 • Účetní služby a audit

Bankovní účty pro hongkongskou firmu

Bankovní účet pro firmu v Hong Kongu je možné zřídit online u:

 •  www.airwallex.com/hk
 • https://statrys.com
 • https://www.worldfirst.com

Ceník služeb

SlužbaCena při registraci / Jednorázová platbaRoční platba
Založení společnosti v Hong Kongu, adresa, místní sekretář, poplatek vládě, set dokumentů, doprava dokumentů do ČR kurýrem

Místní registrační poplatky
Vypracování dokumentů
Pronájem sídla na jeden rok
Doprava do ČR
55 900 kč44 900 Kč (cena nezahrnuje účetnictví a audit)
Nominee ředitel, FO, HK nerezident14 000 Kč14 000 Kč
Nominee akcionář, FO,
HK nerezident
(dosazený akcionář – umožňuje skrýt vlastníka společnosti na oficiálních dokumentech)
10 000 Kč10 000 Kč
Nominee ředitel, právnická osoba, HK rezident18 00018 000
Nominee akcionář, právnická osoba, HK rezident 15 00015 000
Podepsání dokumentu nominee ředitelem1 000 Kč
Apostilizace dokumentu7750 Kč
Další apostilovaná plná moc (od nominee ředitele)9 500 Kč
Doprava kurýrem2 500 Kč
Výpis z obchodního rejstříku – apostilovaný 8 500 Kč
Certificate of Incumbency5 850 Kč
Ostatní služby Na dotaz