Offshore společnost v Belize

Belize International Business Company („IBC“) je offshore společnost, která realizuje své obchodní a podnikatelské mimo Belize. Právní úprava rovněž umožňuje IBC vykonávat řadu činností v Belize. Kromě toho má Belize moderní a aktuální offshore právní předpisy pro maximální flexibilitu při plánování investic a daní.

Výhody offshore společnosti v Belize

 • Lepší image společnosti než u seychelských ostrovů.
 • Odpovědnost je omezena do výše jmenovité hodnoty akcií. Akcionáři nenesou odpovědnost za částky nad nominální hodnoty jejich akcií.
 • Offshore společnosti jsou v Belize osvobozeny od daní.
 • Stačí pouze jeden akcionář (majitel).
 • Zasedání představenstva se může konat kdekoli.
 • Neexistují omezení nebo podmínky pro národnost akcionářů a ředitelů.
 • Akcie mohou být vydány i na doručitele
 • Neexistují žádné požadavky na výroční zprávy uvádějící počet vydaných akcií nebo jména akcionářů nebo členů představenstva.
 • Informace týkající se společnosti nejsou zveřejňovány v obchodním rejstříku, s výjimkou, že existuje, umístění sídla a identifikací místního agenta.
 • Společnost může provádět veškeré činnosti, které nejsou výslovně vyloučené zákonem nebo stanovami společnosti.
 • Neexistuje žádný požadavek na udržování seznamu akcionářů nebo členů představenstva.
 • Každá společnost může odkoupit vlastní akcie od akcionářů. To znamená, že může držet vlastní akcie.
 • Flexibilní struktura.
 • Vedení účetnictví a roční účetní závěrky nejsou závazné.
 • Jmenovitá hodnota akcií může být stanovena na datum vydání.
 • Valné hromady akcionářů se mohou konat kdekoliv na světě. Zápisy ze setkání akcionářů nejsou závazné.
 • Jednoduchá likvidace společnosti.
 • Záznamy a dokumenty se mohou ukládat kdekoliv ve světě.
 • Nejsou potřeba devizové licence.

Omezení životnosti společnosti

Offshore společnost na Belize může vzniknout jako společnost s omezenou dobu své existence uvedené v zakládací listině.

Nominee servis

Nominee servis je služba, kdy zajišťujeme maximální možnou anonymitu vlastníků společnosti dosazením místního občana jako ředitele společnosti, případně jako akcionáře společnosti.

Nominee ředitel
Jako statutární orgán (ředitel) je jmenována námi dosazená osoba, která na venek zajišťuje řízení společnosti. Tato osoba je uvedena na všech oficiálních dokumentech společnosti (případně i smlouvách a podobně). Nominee ředitel je dosazen na základě smlouvy o poskytnutí nominee ředitele, ale sám od sebe nesmí ve společnosti vykonávat žádnou činnost. Řídí se výhradně pokyny vlastníka společnosti. Vlastník společnosti může plně jednat jménem ředitele na základě plné moci.

Nominee akcionář
Navenek vystupuje jako akcionář společnosti (vlastník), čím se docílí vysokého stupně anonymity skutečného vlastníka. Na rozdíl od akcií na doručitele je nominee akcionář uveden na oficiálních dokumentech – je tedy možné doložit „akcionáře“ společnosti. Společnost tedy vypadá věrohodněji než v případě akcií na doručitele. Ve skutečnosti je nominee akcionář pouze správce akcií na základě smlouvy. Nemá tedy žádnou rozhodovací pravomoc a ani nemůže obdržet např. vyplacenou dividendu. Tu je možné vyplatit pouze skutečnému (benefičnímu) vlastníku společnosti.

Důležité informace ke správě společnosti:

 • Obnovovací poplatky na následující rok mají splatnost nejpozději do 31.12 předchozího roku. Je-li společnost registrována např. v září 2015, musí být poplatky na rok 2016 uhrazeny nejpozději do 31.12.2015. Poplatky na r.2017 musí být uhrazeny nejpozději do 31.12.2016. Fakturu s pokyny pro platbu ročních poplatků vystavujeme začátkem prosince, aby bylo možné garantovat včasnou úhradu.
 • V případě pozdní úhrady obdrží společnost penále 10% za každých 30 dní prodlení + může dojít k výmazu z obchodního rejstříku.

Poplatky za založení offshore společnosti:

SlužbaCena při registraci / Jednorázová platbaRoční platba
Založení společnosti na Belize, adresa, místní agent, poplatek vládě, set apostilovaných dokumentů, doprava dokumentů do ČR kurýrem

Místní registrační poplatky
Vypracování dokumentů
Pronájem sídla na jeden rok
Paušální daň
Apostilizace dokumentů
Doprava do ČR
21 900 Kč18 900 kč
Nominee akcionář (dosazený akcionář – umožňuje skrýt vlastníka společnosti na oficiálních dokumentech)5 900 Kč5 900 Kč
Nominee ředitel7 900 Kč7 900 Kč
Podepsání dokumentu nominee ředitelem750 Kč
Apostilizace dokumentu2 500 Kč
Další apostilovaná plná moc (od nominee ředitele)4 000 Kč
Doprava kurýrem2 250 Kč
Certificate of Good standing – apostilovaný 5 800 Kč
Certificate of Incumbency – apostilovaný5 500 Kč
Změna v registru (změna akcionáře, ředitele)2 900 Kč
Změna benefičního vlastníka (změna majitele společnosti)4 400 Kč
Likvidace společnosti48 000 Kč
Ostatní poplatkyna dotaz
Categories: Společnosti