fbpx

Offshore společnost Sv.Vincent & Grenadiny

Z důvodu změny legislativy na Svatém Vincentu a Grenadinách (SVG) nadále nedoporučujeme registraci společností na SVG. S účinností od 1.ledna 2019 podléhají veškeré celosvětové příjmy všech nově založených společností 30% dani z příjmu.

offshore společnost Sv.Vincent a Grenadiny
Offshore společnost založená ve státě Sv. Vincent a Grenadiny je ideální alternativa k oblíbeným seychelským společnostem. Svým majitelů nabízí obdobné výhody jako offshore společnosti registrované na Seychelách, včetně 0% zdanění a anonymity vlastníků a akcionářů.

Kde leží Sv. Vincent a Grenadiny?

Ostrovní stát v Karibiku v souostroví Malé Antily, patří mezi Návětrné ostrovy, které leží při severním pobřeží Jižní Ameriky. Většinu území státu svou rozlohou zaujímá ostrov Svatý Vincent (344 km²), který je sopečného původu. Zbytek tvoří Grenadiny, skládající se z 32 menších korálových ostrůvků, z nichž je jen polovina osídlena. Většími ostrůvky jsou Bequia, Canouan, Mustique, Union Island. Podnebí je horké a vlhké.

Ostrov je konstituční monarchií v rámci Commonwealth Realm. Hlavou státu je tak britská královna Alžběta II. zastupovaná generální guvernérem Frederickem Ballantynem. Ostrov je členem Commonwealthu. Zákonodárné shromáždění má 21 členů.

25. listopadu 2009 proběhlo na ostrově republikánské referendum o změně státního zřízení na republiku. Bylo ale zamítnuto 55,64 % zúčastněných voličů. Ostrov tak zůstává monarchií s panovníkem sdíleným s Spojeným královstvím.

Offshore společnost Svatý Vincent nabízí:

 • diskrétnost a neveřejný obchodní rejstřík
 • společnost není povinna předkládat vládě Sv. Vincent a Grenadiny jakákoli daňová přiznání
 • osvobození od místních daní a kolků a to na dvacet let od založení
 • účetní záznamy, knihy a dokumenty a doklady mohou být uloženy mimo Sv. Vincent a Grenadiny
 • omezené ručení společníků
 • společnost může být řízena z jakéhokoli státu
 • nejsou vyžadovány roční audity a účetní závěrky nemusí být zveřejněny
 • základní kapitál již od 1,00 USD
 • žádná investiční omezení
 • společnost může vlastnit pozemky na Sv. Vincentu a Grenadinách
 • akcionáři a prezidenti jsou osvobozeni od všech daní z příjmu, daně z kapitálových výnosů a daní ve státě Sv. Vincent a Grenadiny
 • k založení společnosti stačí pouze jeden ředitele, který může být jak fyzická tak právnická osoba
 • akcie je možné vydat jak na jméno, tak na doručitel
 • informace o skutečných vlastnících IBC jsou důvěrné a nesmí být sdělovány třetím osobám
 • informace o offshore společnostech nemohou být poskytnuty třetím osobám
 • možnost nominee akcionářů a ředitelů

Využití offshore společností na Sv. Vincentu a Grenadinách:

 • mezinárodní obchod, zprostředkování nákupu a prodeje výrobků (zboží dovážené z mimoevropských států do EU
 • činnost „mateřských“ holdingových společností
 • online podnikání (zprostředkování reklamních služeb, licence za online služby, vývoj a prodej software, …)
 • konzultační a poradenské služby
 • vlastnictví majetku a zvýšení anonymity bankovních účtů

Vyberte si balíček právě pro Vás

Basic

Registrace společnosti na Seychelách

25 900
 • Příprava dokumentů
 • Sídlo společnosti
 • Set dokumentů s apostilou
 • Poplatky na 1. rok
 • Doprava dokumentů do ČR
 • Nominee ředitel
 • Nominee akcionář

Full Privacy

Registrace společnosti + plný nominee servis

42 300
 • Příprava dokumentů
 • Sídlo společnosti
 • Set dokumentů s apostilou
 • Poplatky na 1. rok
 • Doprava dokumentů do ČR
 • Nominee ředitel
 • Nominee akcionář

Semi Privacy

Registrace společnosti + nominee ředitel

34 800
 • Příprava dokumentů
 • Sídlo společnosti
 • Set dokumentů s apostilou
 • Poplatky na 1. rok
 • Doprava dokumentů do ČR
 • Nominee ředitel
 • Nominee akcionář

Nominee servis

Nominee servis je služba, kdy zajišťujeme maximální možnou anonymitu vlastníků společnosti dosazením místního občana jako ředitele společnosti, případně jako akcionáře společnosti.

Nominee ředitel

Jako statutární orgán (ředitel) je jmenována námi dosazená osoba, která na venek zajišťuje řízení společnosti. Tato osoba je uvedena na všech oficiálních dokumentech společnosti (případně i smlouvách a podobně). Nominee ředitel je dosazen na základě smlouvy o poskytnutí nominee ředitele, ale sám od sebe nesmí ve společnosti vykonávat žádnou činnost. Řídí se výhradně pokyny vlastníka společnosti. Vlastník společnosti může plně jednat jménem ředitele na základě plné moci. Tato plná moc je platná po dobu platnosti nominee ředitele.

Nomiee akcionář

Na venek vystupuje jako akcionář společnosti (vlastník), čím se docílí vysokého stupně anonymity skutečného vlastníka. Na rozdíl od akcií na doručitele je nominee akcionář uveden na oficiálních dokumentech – je tedy možné doložit „akcionáře“ společnosti. Společnost tedy vypadá věrohodněji než v případě akcií na doručitele. Ve skutečnosti je nominee akcionář pouze správce akcií na základě smlouvy. Nemá tedy žádnou rozhodovací pravomoc a ani nemůže obdržet např. vyplacenou dividendu. Tu je možné vyplatit pouze skutečnému (benefičnímu) vlastníku společnosti.

V rámci registrace společností zajišťujeme nebo můžeme zajistit:

 • vypracování společenské smlouvy, stanov, akcií, výpisů a dalších potřebných dokumentů
 • notářské ověření a apostilizace dokumentů
 • ověření podpisů a osobních dokladů majitele
 • zajištění nominee ředitelů
 • zajištění nominee akcionářů
 • zajištění sídla offshore společnosti v dané zemi
 • otevření bankovního účtu u offshore banky
 • překlady dokumentů soudními tlumočníky

Důležité informace ke společnostem v Belize:

 • Obnovovací poplatky na následující rok mají splatnost nejpozději do 31.12 předchozího roku. Je-li společnost registrována např. v září 2018, musí být poplatky na rok 2019 uhrazeny nejpozději do 31.12.2018. Poplatky na r.2019 musí být uhrazeny nejpozději do 31.12.2018.
 • Fakturu s pokyny pro platbu ročních poplatků vystavujeme začátkem prosince, aby bylo možné garantovat včasnou úhradu.
 • V případě pozdní úhrady obdrží společnost penále 10% za každých 30 dní prodlení 

Ceník služeb

SlužbaCena při registraci / Jednorázová platbaRoční platba
Založení společnosti na Sv. Vincentu, adresa, místní agent, poplatek vládě, set apostilovaných dokumentů, doprava dokumentů do ČR kurýrem

Místní registrační poplatky
Vypracování dokumentů
Pronájem sídla na jeden rok
Paušální daň
Apostilizace dokumentů
Doprava do ČR
25 900 Kč
19 900 Kč
Nominee akcionář (dosazený akcionář – umožňuje skrýt vlastníka společnosti na oficiálních dokumentech)7 500 Kč7 500 Kč
Nominee ředitel8 900 Kč8 900 kč
Podepsání dokumentu nominee ředitelem750 Kč
Apostilizace dokumentu2 500 Kč
Další apostilovaná plná moc (od nominee ředitele)4 000 Kč
Doprava kurýrem2 500 Kč
Certificate of Good standing – apostilovaný 5 500 kč
Certificate of Incumbency – apostilovaný5 500 Kč
Změna v registru (změna akcionáře, ředitele)2 800 Kč
Změna benefičního vlastníka (změna majitele společnosti)4 000 Kč
Likvidace společnosti45 000 Kč
Ostatní služby Na dotaz