Hong Kong je zvláštní administrativní oblast (SAR) Čínské lidové republiky, má svou vlastní legislativu, právní a soudní systémy a plnou ekonomickou autonomii. Čína je pouze odpovědná za obranu a zahraniční záležitosti.
Hlavním zákonem Hong Kongu je ústavní zákon Hong Kong SAR, který stanoví politiku čínské vlády vůči Hongkongu a dále jak má být Hong Kong spravován.

V mezinárodním obchodu vystupuje jak nezávislý stát. Stejně tak si zachovává vlastní kontroly na hranicích s Čínou, vlastní celní postupy a právo řídit mezinárodní obchodní vztahy.
Hong Kong je členem Světové obchodní organizace (WTO) a Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC). Hong Kong uzavřela ujednání o hospodářském partnerství (CEPA) s pevninskou Čínou s cílem usnadnit přístup na čínské trhy pro Hongkongské společnosti. Většina zboží vyrobeného v Hongkongu je schopna vstoupit do Číny při nulových dovozních clech.

Zřízení Hongkongské společnosti s ručením omezeným

Vyhláška o obchodních společnostech č. 622 reguluje veřejné i soukromé akciové společnosti. Neexistuje žádný postup schvalování investic ani žádná omezení zahraničních investic v Hongkongu; cizinci mohou investovat v každém odvětví podnikání a vlastnit až 100% podílů. (s výjimkou státních aktivit, rozhlasového a televizního vysílání, kde mohou zahraniční vlastnictví nesmí překročit 49%).
Základní zákony zaručují „volný pohyb zboží, nehmotného majetku a kapitálu“.

Akciová společnost má základní kapitál a držba akcií nese celou řadu práv a povinností týkajících se společnosti. Společnost s ručením omezeným znamená, že osobní odpovědnost akcionářů na společnosti je omezena na nominální hodnotě akcií, nebo do výše záruky dané akcionářem. V případě, že firma uzavře transakci s jinou stranou, a vznikne dluh na té straně, akcionáři nejsou povinni splatit dluh, pokud s tímto sami výslovně nesouhlasí.

Kapitál a akcie

  • Minimální kapitál ani minimální rezervy nejsou vyžadovány.
  • Kapitál musí být v hotovosti (může být investován do společnosti). Není zde žádné omezení výše základního kapitálu a nebo měny základního kapitálu.
  • Všechny akcie musí být registrované. Kmenové a prioritní akcie, akcie s různými hlasovacími právy nebo nároky na dividendu jsou možné.

Zakladatelé, akcionáři

  • Ve společnosti může být 1 až 50 akcionářů libovolné národnosti nebo bydliště.

Představenstva / managementu.

  • Z výjimkou tajemníka společnosti mohou být členové managementu nebo představenstva jakékoli národnosti.
  • Pokud je tajemníkem fyzická osoba, musí mít trvalé bydliště v Hong Kongu. V případě právnické osoby musí být splněna podmínka společnosti registrované v Hong Kongu.

Poplatky za založení společnosti:

SlužbaCena při registraci / Jednorázová platbaRoční platba
Založení společnosti v Hong Kongu, adresa, místní sekretář, poplatek vládě, set apostilovaných dokumentů, doprava dokumentů do ČR kurýrem

Místní registrační poplatky
Vypracování dokumentů
Pronájem sídla na jeden rok
Apostilizace dokumentů
Doprava do ČR
52 900 kč42 000 Kč
Nominee ředitel, FO, HK nerezident14 000 Kč14 000 Kč
Nominee akcionář, FO,
HK nerezident
(dosazený akcionář – umožňuje skrýt vlastníka společnosti na oficiálních dokumentech)
10 000 Kč10 000 Kč
Nominee ředitel, právnická osoba, HK rezident18 00018 000
Nominee akcionář, právnická osoba, HK rezident 15 00015 000
Podepsání dokumentu nominee ředitelem1 000 Kč
Apostilizace dokumentu7 500 Kč
Další apostilovaná plná moc (od nominee ředitele)9 500 Kč
Doprava kurýrem2 500 Kč
Výpis u obchodního rejstříku – apostilovaný 4 500 Kč
Certificate of Incumbency vydaný sekretářem – apostilovaný8 800 Kč
Ostatní služby Na dotaz
Categories: Společnosti