Anonymní vlastnictví nemovitostí se obvykle provádí převodem nemovitosti na zahraniční (offshore) společnost, která umožňuje skrytí skutečných vlastníků společnosti. Vlastnictví nemovitostí zahraniční osobou (fyzickou nebo právnickou) je v České republice bez omezení možné od 19. července 2011, kdy byl novelou devizového zákona č. 206/2011 Sb. zrušen § 17 devizového zákona č. 219/1995 Sb, který upravoval a především omezoval nabývání nemovitostí cizími státními příslušníky na území České republiky. Od výše uvedeného data nemusí zahraniční právnické osoby, chtějí-li vlastnit nemovitost, zakládat pobočku nebo trvalou provozovnu v České republice a to ani v případě právnických osob se sídlem mimo EU. Nemovitosti vlastněné offshore společností je možné zcela legálně pronajímat.

Nabízíme založení offshore společnosti pro vlastnictví nemovitostí v ČR s možností právního servisu. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Categories: Informace