+420 731 389 357
+420 731 389 357
info@offshoreservis.cz

Změny u seychelských offshore společností

Změny u seychelských offshore společností

S účinností od 1.listopadu 2016 vstoupila v Seychelské republice v platnost novela zákona o Mezinárodních obchodních společnostech (IBC, seychelské offshore společnosti), která mění některé povinnosti seychelských IBC.

Hlavní změny jsou následující:

1. Seznam zakázaných činností byl rozšířen a zahrnuje o provozování obchodu s cennými papíry, podílových fondů a hazardních her podnikání, jak jsou definovány v souladu s příslušnými Seychelské zákony, pokud tyto činnosti jsou licencovány nebo jinak legálně schopný tak učinit podle právních každé země, v níž IBC vykonává takové činnosti.

2. Každá IBC bude muset uchovávat aktuální seznam konečných vlastníků společnosti a to na adrese svého sídla.

3. Každá IBC je povinna do 12 měsíců od data platnosti novely zákona podat aktuální kopii registru ředitelů společnosti obchodnímu rejstříku a tento registr v případě změn aktualizovat. Registry ředitelů budou  do 2 let ode dne platnosti novely zákona veřejně přístupné.

4. Každoročně podávaný dokument “Annual return” nahradí “Annual declaration of compliance“. Tento dokument bude obsahovat informace o tom, kde jsou vedeny účetní záznamy a místo, kde jsou uskutečňovány schůze a uchovávány rozhodnutí ředitelů. “Annual declaration of compliance” musí být na základě žádosti zpřístupněn registračnímu úřadu.

5. Zrušení společností (status Strike-off) z bylo zrychleno z 180 dnů na 90 dnů.

6. Byly zvýšeny pokuty za podání nepravdivých informací Registračnímu úřadu a to až do výše $ 50,000. Sankce za nevedení aktuálního rejstříku akcionářů (Register of Members) byla zvýšena na $ 500 a $ 50 za každý den prodlení. Nové ustanovení také dovoluje zástupci společnosti vyjádřit se k důvodům porušení povinností před udělením pokuty.

7. IBC nemohou držet dluhopisy, pokladniční poukázky a jiné cenné papíry vydané
Vládou Seychelské republiky nebo Seychelskou centrální bankou.

Celé znění zákona o seychelských Mezinárodních obchodních společnostech ke stažení ZDE.

Nejzásadnější změna se týká veřejně dostupného registru ředitelů seychelských společností. Doposud nebyla stanovena forma zveřejnění (zda veřejně na webových stránkách obchodního rejstříku nebo FSA, případně jinou formou), jakmile budeme mít bližší informace, budeme informovat. Tato změna není příliš zásadní pro společnosti, které využívají služby nominee ředitele. V tomto případě bude tento nominee ředitel uveden ve zmíněném registru a anonymita skutečné řídící osoby zachována.

Anonymita vlastnictví zůstává na stejné úrovni, tedy informace o akcionářích nebo benefičních vlastnících budou stále neveřejné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *